ERRS-i klubi Kullaterad on juba üle aasta tegelenud Eestimaa rahvatantsujuhtide leksikoni jaoks materjali kogumisega. Juhatus pani kokku ankeedi „Märka ja mäleta“, püüdis leida oma klubi liikmete seast inimesed, kes maakondades neid levitasid ja nii leksikoni jaoks vajalikke andmeid kogusid. Oleme jõudnud nii kaugele, et osa infot on koos ning ERRS-i töötajad on valmis tegelema digiversiooni väljaandmisega.

Kahjuks ei ole me suutnud leida kaastöötajaid kõikidest maakondadest ja arvata võib, et ka ankeet pole jõudnud iga tantsuõpetajani. Sellepärast avaldame siin ankeedi, et kõik saaksid oma andmed kirja panna ja need toimetada oma maakonna või linna esindajale, kes koostab ankeedi põhjal leksikonisse pasliku teksti ning edastab ERRS-ile. Soovitav on ankeedile lisada ka oma näopilt. ANKEET

Leksikoni koostamisega tegelejad


Harjumaa  
Hiiumaa
Ida-Virumaa 
Jõgevamaa 
Järvamaa 
Läänemaa
LääneVirumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa 
Saaremaa
Tallinn
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa  

Leida Tiis
Helle-Mare Kõmmus
Urve Kilk
Senta Bergman
?
Helgi Miller
Aino Lukman
Tooni Kütt,
Elfriede Nikolai
?
Annika Iin
?
?
Lille-Astra Arraste
?

Palume väga leida ka ?-ga kohtades üks toimekas tantsujuht, kes võtab materjali kogumise enda hoolde. Kes meie tööd ja vaeva ikka jäädvustaks, kui me ise seda ei tee?

Lugupidamisega Urve Kilk
5348 1957