Rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistus

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

kuulutab välja
rahvamuusikakollektiivi juhi pädevustunnistuse taotlemise.


Dokumendid:

  • isikut, haridust ja (täiendus)koolitust tõendavate dokumentide koopiad
  • maksekorraldus (pädevustunnistuse taotlemise tasu 50 eurot (vajadusel küsi arvet), 
    Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts konto EE331010052030778007) 

esitada 27.09.2021 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi errs@errs.ee
eksam/vestlus – oktoober 2021 

Pädevustunnistuse taotlemise eeltingimused:
a) kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus
b) erialase (täiendus)koolituse läbimine.

Ekspertkomisjoni, kes hindab pädevustunnistuse taotlejate pädevust, kuuluvad valdkonna spetsialistid.

Info
errs@errs.eeerika@errs.ee
Erika Põlendik 5202751