EOR kuulutab välja uute lugude konkursi

MTÜ Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkester kuulutab välja konkursi rahvuslikust ainesest lähtuvate uusloominguliste muusikapalade saamiseks  rahvamuusikaansamblitele ja – orkestritele. Konkursi tähtaeg on 20. oktoober.

Konkursi eesmärgiks on mitmekesistada ja täiendada mängitavat repertuaari ning anda rahvamuusikaga tegelejatele ( nii tunnustatud kui ka algajatele heliloojatele) võimalus ennast proovile panna. Sellega väärtustame ja propageerime eesti rahvamuusikat, rahvatoonis autoriloomingut, seatud või sümfoniseeritud muusikaloomingut tema kõikides avaldusvormides ja ärgitame loometööd.
 
Võistlustöid hindab žürii. Hinnangu tegemisel on aluseks PARTITUUR, mis tagab heliteose identsuse ajas. Pillide valik ja koosseis jääb autori otsustada. Eraldi peetakse arvestust nende osavõtjate vahel,  kes kirjutavad võistlustöö väikesele koosseisule või suurele orkestrile. Soovituslikult võiks pillikoosseisudes kasutada flööti, klarnetit, akordionit, löökpillidest (näit. jauramit, lokkusid, trianglit), viisikannelt, saatekannelt, I -viiulit, II- viiulit, bassi. Konkursipalad kantakse ette avalikul kontserdil Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri või selle põhjal moodustatud ansamblite poolt. Kui instrumentide valik erineb eeltoodust, tuleb võistlustöö autoril  ise komplekteerida vastav ansambli koosseis.
 
Et tagada konkursitööde laialdast levikut, oodatakse eelkõige  LIHTSAKOELISI ( ka lastekollektiividele JÕUKOHASEID) eesti rahvamuusika töötlusi, seadeid või rahvatoonis originaalloomingut. Teema, sisu- ja vormilahendused valib autor ise. 
NB!  Võistlustööd peaksid olema jõukohased mängida harrastuskollektiividele!                                
Arvestatakse ainult neid ansambli- või orkestripalasid, mis on kinnises ümbrikus ( partituur ja pillide hääled ühes eksemplaris) koos autorimärksõna ja kontaktandmetega hiljemalt: 20. oktoobriks 2008. aadressil: J. Köleri tn. 30- 3, Tallinn 10150  Ahto Nurk.

Info: tel. 5203666  (Ahto  Nurk) või  5519019  (Virve Lääne).


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022