Eesti Tantsupedagoogide Liidu aastakoosolek

Tere uued ja vanad liikmed!

Meil on väga hea meel kõigi teiega kohtuda 22.jaanuaril 2010 toimuval suurkogul Tallinna Ülikoolis kell 11.00- 16.00 (Lai tn.13, ruumis 208).

Palume teatada oma tulekust või mitte tulekust hiljemalt 18.jaanuariks e-mailile jane@tantsuagentuur.ee. Juhul, kui te mingil põhjusel ei saa koosolekul osaleda, siis on võimalik delegeerida oma hääl kirjaliku avaldusega kellelegi teisele liidu liikmetest. Avaldus saata samale e-mailile.

Suurkogu ajakava:
11.00-11.15 registreerimine
11.15-12.45 Suurkogu I osa:
- koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- liidu algusest; hetkeolukorra ülevaade ja tegevusplaan;
- liidu kavandatava uue juhtimissüsteemi tutvustus (volikogu suurus, tegevusvaldkonnad, volikogu liikmete kandidaadid);
- uue põhikirja tutvustus ja kinnitamine;
12.45 PAUS ja arutelud kohvitassi taga
13.15- 14.15 Suurkogu II osa:
- volikogu koosseisu kinnitamine (volikogu suurus, valdkonnad, volikogu liikmete kandidaadid);
- liikmemaksu kehtestamine;
- jooksvad küsimused
14.15 PAUS
14.30-16.00 volikogu koosolek
- uue juhatuse valimine
- jooksvad küsimused

Juhatus ootab liikmete aktiivsust kandidaatide esitamisel volikogusse! Kandidaatide esitamine toimub suurkogul. Kuna volikogu saab olema liidu peamiseks mootoriks ja ajuks, siis ootame kõiki tegusaid liikmeid osalema volikogu töös.

Selgitus liidu juhtimise süsteemist:

Volikokku valitakse tegevusvaldkondade ja maakondade või piirkondade esindajad. Eesmärk saada võimalikult laiapõhjaline volikogu, kus oleks esindatud kõik maakonnad. Juhul kui mõnest maakonnast pole veel liidu liikmeid võivad väiksemad maakonnad olla esindatud ka ühise piirkonnana. Tegevusvaldkonnad sõltuvad liidu lähiaastate tegevuskavast ning volikokku peaksid kuuluma ka kõikide olulisemate valdkondade juhid. Praeguse juhatuse nägemus hetke prioriteetsematest valdkondadest, mis vajaksid esmajärjekorras tähelepanu ja tegusid on järgmised:

- Tants üldhariduskoolides (riiklik õppekava, tants vabaainena);

- Tants huvihariduse süsteemis (riiklik õppekava ja rahastamine);

- Tants kõrghariduse süsteemis ( õpetaja koolitus ja täiendkoolitus);

- Rahvusvaheline koostöö ( DaCi ja Kedja);

- Tantsuõpetaja kutsestandardi väljatöötamine;

- Üldvaldkond rahvatants;

- Üldvaldkond kaasaegne tants.

Valdkonna juhi ülesanne on koordineerida vastava valdkonna töögrupi tööd ja piirkonna/maakonnajuhi ülesanne on esindada kohalike huvisid, probleeme ja seisukohti ning tagada liidu tegevuse ja info jõudmine maakonna/piirkonna tantsuõpetajateni.
Nn. tantsustiilide põhist valdkondade moodustamist juhatus hetkel vajalikuks ei pea, kuid piisava huvi korral on see kindlasti võimalik.
Palume kõigil, kes ei soovi jätkata Eesti Tantsupedagoogide Liidu liikmena, sellest teada anda!
Kohtumiseni!

Info ja suurkogule registreerimine:
Jane Miller-Pärnamägi
Tel. 56 22 47 17
jane@tantsuagentuur.eeKuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021