Eesti Tantsupedagoogide Liidu aastakoosolek

Tere uued ja vanad liikmed!

Meil on väga hea meel kõigi teiega kohtuda 22.jaanuaril 2010 toimuval suurkogul Tallinna Ülikoolis kell 11.00- 16.00 (Lai tn.13, ruumis 208).

Palume teatada oma tulekust või mitte tulekust hiljemalt 18.jaanuariks e-mailile jane@tantsuagentuur.ee. Juhul, kui te mingil põhjusel ei saa koosolekul osaleda, siis on võimalik delegeerida oma hääl kirjaliku avaldusega kellelegi teisele liidu liikmetest. Avaldus saata samale e-mailile.

Suurkogu ajakava:
11.00-11.15 registreerimine
11.15-12.45 Suurkogu I osa:
- koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
- liidu algusest; hetkeolukorra ülevaade ja tegevusplaan;
- liidu kavandatava uue juhtimissüsteemi tutvustus (volikogu suurus, tegevusvaldkonnad, volikogu liikmete kandidaadid);
- uue põhikirja tutvustus ja kinnitamine;
12.45 PAUS ja arutelud kohvitassi taga
13.15- 14.15 Suurkogu II osa:
- volikogu koosseisu kinnitamine (volikogu suurus, valdkonnad, volikogu liikmete kandidaadid);
- liikmemaksu kehtestamine;
- jooksvad küsimused
14.15 PAUS
14.30-16.00 volikogu koosolek
- uue juhatuse valimine
- jooksvad küsimused

Juhatus ootab liikmete aktiivsust kandidaatide esitamisel volikogusse! Kandidaatide esitamine toimub suurkogul. Kuna volikogu saab olema liidu peamiseks mootoriks ja ajuks, siis ootame kõiki tegusaid liikmeid osalema volikogu töös.

Selgitus liidu juhtimise süsteemist:

Volikokku valitakse tegevusvaldkondade ja maakondade või piirkondade esindajad. Eesmärk saada võimalikult laiapõhjaline volikogu, kus oleks esindatud kõik maakonnad. Juhul kui mõnest maakonnast pole veel liidu liikmeid võivad väiksemad maakonnad olla esindatud ka ühise piirkonnana. Tegevusvaldkonnad sõltuvad liidu lähiaastate tegevuskavast ning volikokku peaksid kuuluma ka kõikide olulisemate valdkondade juhid. Praeguse juhatuse nägemus hetke prioriteetsematest valdkondadest, mis vajaksid esmajärjekorras tähelepanu ja tegusid on järgmised:

- Tants üldhariduskoolides (riiklik õppekava, tants vabaainena);

- Tants huvihariduse süsteemis (riiklik õppekava ja rahastamine);

- Tants kõrghariduse süsteemis ( õpetaja koolitus ja täiendkoolitus);

- Rahvusvaheline koostöö ( DaCi ja Kedja);

- Tantsuõpetaja kutsestandardi väljatöötamine;

- Üldvaldkond rahvatants;

- Üldvaldkond kaasaegne tants.

Valdkonna juhi ülesanne on koordineerida vastava valdkonna töögrupi tööd ja piirkonna/maakonnajuhi ülesanne on esindada kohalike huvisid, probleeme ja seisukohti ning tagada liidu tegevuse ja info jõudmine maakonna/piirkonna tantsuõpetajateni.
Nn. tantsustiilide põhist valdkondade moodustamist juhatus hetkel vajalikuks ei pea, kuid piisava huvi korral on see kindlasti võimalik.
Palume kõigil, kes ei soovi jätkata Eesti Tantsupedagoogide Liidu liikmena, sellest teada anda!
Kohtumiseni!

Info ja suurkogule registreerimine:
Jane Miller-Pärnamägi
Tel. 56 22 47 17
jane@tantsuagentuur.eeKuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

05.-06. september 2020

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

15. november 2020

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu MTP4

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022