ERRS ja KÜSK allkirjastasid projekti


Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) allkirjastasid projekti „Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi võrgustiku laiendamine ja koostöö arendamine“. Projekti eesmärgiks on arendada ERRSi jätkusuutlikku tegevust.


Projekti käigus korraldatakse 15 maakonnas ja lisaks täiendavalt 5 regioonis koolituspäevad, mille käigus suurendatakse ERRSi liikmeskonda, arendatakse võrgustikuvahelist suhtlust läbi folkloortantsu õppimise. Integreeritakse maakondades/regioonides tegutsevad rahvatantsugruppide esindajad ja antud piirkonnas tegutsevad vabakutselised pillimängijad.
Samuti suurendatakse projekti käigus koostööd ERRSi peamise rahvusvahelise koostööpartneriga Folklore Suomi Finland, kellega jätkuva koostöö arendamine on eelduseks ERRSI kui katusorganisatsiooni arengule.
KÜSK toetab ERRSi projekti  22049 euroga.

Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021