Rahvamuusikapeo I eelproov

27 jaanuar 2019, Tartu

Koondorkester, viiulid, akordionid, näppepillid, kandled.

Eelproovide info täpsustub ja võib muutuda.