Kollektiivide 2020/2021 hooaja tegevustoetuste taotlusvoor on avatud

 

Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusprogrammi raames on tegevustoetuste taotlusvoor hooajaks 2020/2021 kollektiividele taotlemiseks avatud 23. september- 14. oktoober 2020.
Kollektiivi kontaktisikul on võimalik täita taotlus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris aadressil http://register.laulupidu.ee.

Kollektiividel on 2020/2021 hooajal programmist toetuse taotlemise oluliseks eelduseks aktiivne hooajaline tegevus ning loomulikult osalemine laulu- ja tantsupeo liikumises. Toetust saavad taotleda täiskasvanute kollektiivid, kes osalesid 2019. aastal toimunud XXVII laulu- ja XX tantsupeo protsessis ning noortekollektiivid, kes on tegutsenud vähemalt ühe hooaja ja valmistuvad osalema järgmistel laulu- ja tantsupidudel.
Samuti eeldatakse taotlejalt kõigi varasemate laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammiga seotud lepinguliste kohustuste korrektset täitmist. Sel korral saavad toetust taotleda ka need kollektiivid, kel eelmise hooaja toetusprogrammi aruanne on COVID-19 pandeemiast põhjustatud eriolukorra tõttu veel esitamata.

Toetuse kogumaht ühele kollektiivile on minimaalselt 550 eurot ning taotleja saab seda kasutada COVID-19 pandeemiast tingitult keerulisel ajal tegevuse jätkamiseks ning enese arendamiseks. Samuti on kollektiivijuhtidel võimalik toetusprogrammi toel taotleda kutsetunnistust, mis on muuhulgas edaspidi vajalik ka loodava palgatoetusprogrammi kaudu palgatoetuse taotlemiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb kollektiivi esindajal täita ajavahemikul 23.september – 14. oktoober 2020 kõigile nõuetele vastav taotlus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris (http://register.laulupidu.ee). Taotluste esitamine lõpeb 14. oktoobril 2020 kl 23.59. Hilinenud taotlusi ei menetleta.

2020/2021 hooaja tegevustoetuse programmi täpsemad tingimused leiate siit.

Tegevustoetus on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik toetusprogramm (LTP TP), mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) kaudu. Programmi eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide ja nende juhtide tegevust ning valdkonna arengut.

ELT SA volitab lepingu alusel tegevustoetuste taotlusi menetlema valdkonna arengut tagavad ühingud: Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, kes moodustavad taotluste menetlemiseks toetusprogrammi ekspertkomisjonid.

Lisainformatsioon:

Eesti Kooriühing

programmitoimetaja

 

Aiki Koolmeister

aiki dot koolmeister at kooriyhing dot ee

telefon 627 4456

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

programmitoimetaja

Kadri Karin

toetus at errs dot ee

telefon 601 5641

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA

programmitoimetaja

 

Vaike Rajaste

vaike dot rajaste at laulupidu dot ee

telefon: 627 3120

 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeo üldjuhi ja kunstilise lähteidee avalik konkurss

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga kuulutab välja avaliku konkursi  XIII noorte laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapeo üldjuhi ning kunstilise lähteidee leidmiseks. 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo rahvamuusikapidu toimub 1.-3. juulil 2022 Tallinnas. 

Konkursil võib osaleda rahvamuusikapeo üldjuhi kandidaat individuaalselt või koos meeskonnaga. Kunstilist lähteideed ja selle elluviimist esitleb rahvamuusikapeo üldjuhi kandidaat.

Rahvamuusikapeo üldjuhiks kandideerijad peaksid oma konkursitöös kirjeldama rahvamuusikapeo ideed, repertuaari valiku põhimõtteid, akustiliste pilliliikide kasutamist ning lähteidee seotust laulu- ja tantsupeo põhiväärtustega. 

Konkursile laekunud töödelt oodatakse loomingulisust, teostatavust ja samuti lähteidee kandvust ühiskonnas. 

Konkursitööde laekumise tähtaeg on 14.oktoober 2020. Tööd palume saata e-posti aadressile Mari-Liis at errs dot ee või tuua või saata Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, J. Vilmsi 55 10147 Tallinn.

Lisainfo konkursi kohta: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Mari-Liis@errs.ee

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine

 Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

kuulutab välja
tantsuspetsialisti kutse tase 5, 6, 7 ja 8 spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule taotlemise.


Dokumendid

  • avaldus;
  • isikut, haridust ja (täiendus)koolitust tõendavate dokumentide koopiad;
  • portfoolio (doc, docx või odt fail, mis sisaldab videolinke);
  • maksekorraldus (kutseeksami tasu 93 eurot, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts konto EE331010052030778007)

esitada 02. 11. 2020
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
errs@errs.ee

Eksam –  novembri lõpp, detsember 2020

 

INFO
www.errs.ee, Kutse taotlemine
errs@errs.ee, erika@errs.ee
Erika Põlendik 5202751, Angela Arraste 5204413
www.kutsekoda.ee

Kutse andja tantsuspetsialisti kutsetes spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule
EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS

Uute tantsude konkurss 2020

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
kuulutab välja

UUTE TANTSUDE KONKURSI 2020
Tähistamaks Kai Leete110. ja Helju Mikkeli 95.sünniaastapäeva


Konkursi eesmärk on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari
erinevatele rühmaliikidele.

Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.
Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.
Saatemuusikana kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või eesti rahvamuusikast inspireeritud autori loomingut.

Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud.
Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Uute tantsude konkursile ootab tantsuloomet ka 2022.aasta XIII noorte tantsupeo kunstiline toimkond.
Soovides erinevate loojate panusega muuta värvikamaks eeloleva tantsupeo repertuaari, kutsume kaasa looma. 
Ootame koreograafiaid kunstilise toimkonna poolt valitud kolmele muusikale, 2.-3.klassi-, 3.-4.klassi- ja neiduderühmadele.

Kui tunned soovi luua, siis kirjuta tantsutoimetaja vaike dot rajaste at laulupidu dot ee meilile, et saame saata sulle muusika ning ootused koreograafiatele

Uute tantsude konkurss koosneb kahest voorust:
Videovoor – žürii valib tantsud lõppkontserdile
Lõppvoor – avalik kontsert Paide Muusika- ja Teatrimajas

Konkursil osalemiseks palume saata veebis (Google Drive, Vimeo jne) oleva videofaili link võimalusega ta alla laadida aadressile tants at errs dot ee ja lisada märgusõna. Võimalik on videofail saata ka DVD-l või mälupulgal postiga/käsipostiga aadressil: J. Vilmsi 55,

 

10147 Tallinn.

Lisada muusika autori (te) kirjalik luba muusika kasutamiseks ja muusika fail.

NB! Lisaks saata märgusõnaga tähistatud ümbrik järgneva informatsiooniga: tantsu sisukirjeldus (maksimaalselt 5 lauset), pealkiri, mitmele tantsijale ja millisele rühmaliigile on tants loodud, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi, kontaktisiku e-post ning telefon.

NB! Juurde lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik autori andmetega
(ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress)
hiljemalt 20. oktoobriks 2020 aadressil

“UUTE TANTSUDE KONKURSS”
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn


Tantse hindab korraldajate moodustatud vähemalt viieliikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada. Võitjad saavad auhinnad kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist.
Lõppvooru valitud tantsude nimekiri avaldataks ERRSi kodulehel 9. novembril.
Konkursi lõppvoor toimub 21.novembril 2020. a Paide Muusika- ja Teatrimajas

Konkurss toimub Eesti Kultuurkapitali toel.

Lisainfo: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Ülle Feršel tants@errs.ee 53456886; Erika Põlendik erika@errs.ee 5202751
www.errs.ee
 

XII EESTI NAISRÜHMADE JA III EESTI NEIDUDERÜHMADE VÕISTUTANTSIMINE, V EESTI NAISTETANTSU FESTIVAL

 

19.-20.09.2020 toimus Harku vallas, Meriküla Õppe- ja Spordikeskuses Tantsuselts As-Sa naisrühma Harku Harakad korraldamisel  XII EESTI NAISRÜHMADE JA III EESTI NEIDUDERÜHMADE VÕISTUTANTSIMINE, V EESTI NAISTETANTSU FESTIVAL. 

Osales 5 naisrühma ning 2 neiduderühma Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Lääne-Virumaalt. 

Naisrühmade kohustuslikuks tantsuks oli Helju Mikkeli "Lina" , tehes kummarduse tantsumemme 95. sünniaastapäeva auks. 

Neiduderühmad tantsisid Kertu Alvre loodud tantsu "Hällu pääle kutsminõ".

Teises ja kolmandas voorus said rühmad tantsida omale meelepäraseid tantse. 

 

Vastavalt žürii otsusele olid tulemused NAISRÜHMADEL järgmised: 

I koht SURJU SÕBRATARID

II koht ÕPSADI 

III KOHT PÄRNETE 

Eripreemiad sellel erilisel ajal pälvisid naisrühmad HOPPET ja KIRMAS. 

 

NEIDUDERÜHMAD

I koht TAMSALU KULTUURIMAJA NEIUD

II koht INGLISKA

 

PUBLIKUPREEMIA pälvisid TAMSALU KULTUURIMAJA NEIUD. 

Hääletada said kõik kohalolijad aga ka need, kes vaatasid otseülekannet Tantsuselts As-Sa Facebooki lehelt. 

 

Algselt oli nimetatud üritus plaanitud 25.-26.04.2020, kuhu oli rühmi registreerunud 28. Seoses aga märtsis väljakuulutatud eriolukorraga riigis lükkus üritus sügisesse. 

Ullo Toomi nimelise stipendiumi pälvib tänavu tantsuõpetaja Marina Kuznetsova

Foto: Rünno Lahesoo

Täna antakse Tallinna raekojas üle rahvatantsijate kõrgeim tunnustus - Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium. Traditsiooniliselt Ullo Toomi sünniaastapäeval välja antava kõrge preemia pälvib tänavu Tallinna tantsuõpetaja Marina Kuznetsova.  

Ullo Toomi stipendiumit antakse sel aastal välja 33. korda. Tänavune laureaat Marina Kuznetsova on teinud eesti  tantsumaastikul märkimisväärset tööd. Ta on aastaid andud armastust rahvatantsu vastu lastele ja noortele edasi Pelgulinna Gümnaasiumi tantsurühmade juhina, vabariikliku koolinoorte rahvatantsufestivali ühe organiseerijana, noorte- ja üldtantsupidude liigijuhina.  Alates aastast 2000 on Marina Kuznetsova Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus kunstiline juht. 

Tähelepanuväärne on Marina Kuznetsova eriline roll ja tegevus tantsupeo traditsiooni tutvustamisel ja  kajastamisel muukeelse elanikkonna seas. Kahel viimasel tantsupeol on Marina kommenteerinud ERR-i kanalites vene keeles tantsupeo etendust ning osalenud venekeelses telekanalis peoteemalistes saadetes kommentaatorina.

 

Kontor taas avatud

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kontor on taas avatud, aga anna meile eelnevalt teada oma küllatulekust. 

Meie kontaktid leiad siit http://errs.ee/index.php?id=12485 

2020 aasta tantsupäeva parimad Kuo tu tetsud

 Hoolimata keerulisest ajast laekus meile rõõmustavalt palju videoid - täpsemalt 109. Esmakordselt on ka rahva lemmikuid kaks, kes said võrdselt hääli. Kõige silmapaistvamad tantsupäevalised on teie ees:

 

Rahva lemmik
Segarühm Hopser

 Rahva lemmik
Perekond Tänavots

 ERRSi lemmik
Perega metsas

 Kõige rohkem soojust
TARM II ja pisi-Tarbatu

 Kõige vaheldusrikkam
Luunja rahvatantsurühm Trambali

 Kõige originaalsem
Valga KHK neidude rahvatantsurühm Piiripealsed

 Rikka Võru Kuo tu tetsu
Segarahvatantsurühm Kannel

 Turvalisus ennekõike
Tantsurühm Rukkilill

 Töö ei sega tantsimist
Rahvakultuuriselts Kirmas

 Nutikad saare naised
Naisrühm Kabujalake

 Varakevadine taaskasutus
Tantsurühm Sikutajad

 Ikka vapralt edasi
Kohila Konsum

 Kaheksa kahes Kuo tu tetsu
Perekond Viilebergid

 Iseloomuga loomade Kuo tu tetsu
Metsloomad

 Nöörimööda Kuo tu tetsu
Ääsmäe lastaed

 Mitte kunagi üksinda
Tallinna Lehola lasteaed

 Mänguasjade eripreemia
Tantsurühm Kavalik

 Vallatuse eripreemia
Tamsalu Kultuurimaja naisrühm Vallatud Kurvid

 Laulu eripreemia
Palupera Põhikool

Uurimistöö XX tantsupeo “Minu arm” protsessis osalenute kogemuste ja arvamuste analüüs

Käesoleva aasta kevadel valmis Tallinna Ülikooli tudengite David Truusa ja Kristina Sorguse uurimistöö "XX tantsupeo “Minu arm” protsessis osalenute kogemuste ja arvamuste analüüs". Uuringut tutvustati ka 7. detsembril 2019 toimunud ERRSi üldkogul.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin.

 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide 2019/20 toetusprogrammi kasutusperiood on pikenenud

Väljakuulutatud eriolukorras on laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevus pandeemia tõttu peatunud, mistõttu otsustati toetusprogrammi kasutusaega pikendada 1. novembrini 2020 ning aruandluse tähtaega 15. novembrini 2020.


Kollektiividel mingeid täiendavaid taotlusi täita pole vaja ning programmi tingimused kehtivad pikendatud kasutusajal harjumuspärasel kujul. Lisainfot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi kohta on võimalik küsida Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsist (http://errs.ee/index.php?id=63389) ja Eesti Kooriühingust (https://kooriyhing.ee/koolitused/ltp-tegevustoetus/).

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Programmitoimetaja Elsa Vapper
toetus@errs.ee

Eesti Kooriühing
Programmitoimetaja Aiki Koolmeister
aiki.koolmeister@kooriyhing.ee

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toimetaja Vaike Rajaste
vaike.rajaste@laulupidu.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

 27. september Jõgeva Kultuurikeskus

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

 2. oktoober 2020 Jõgeva Kultuurikeskuses

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

3. oktoober 2020 Tartu H. Treffneri Gümnaasiumis 

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

4. oktoober 2020 Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda tantsude õppeseminarid

10. ja 11. oktoobril 2020 Tallinnas ja Tartus

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

17. oktoober Tartu, Turu tn Spordihoone

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

18. oktoober 2020. Tallinn, Kalevi Spordihall

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda tantsude õppeseminarid

 31. oktoobril ja 1. novembril 2020 Tallinnas ja Tartus

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Kalev Järvela 60. sünnipäeva tähistamine kontsertlavastusega "Sina jõuad kaugemale"

12. detsember 2020, Tallinnas Salme kultuurikeskuses

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere Teatris

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Pärnumaa tantsupidu 2021 Ükskord algab aega..

 30. mai 2021 kell 17:00 Lavassaare staadionil

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus"

4. juuli 2021 Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil

Loe veel Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu 70!

9. ja 10. juuli 2021

Loe veel Tantsuansambel Lee 40. juubelikontsert "Ainuke aeg"

 10. juuli 2021 Prangli saarel

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

10.-11. juuli 2021, Võrumaa

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022