Kontor taas avatud

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kontor on taas avatud, aga anna meile eelnevalt teada oma küllatulekust. 

Meie kontaktid leiad siit http://errs.ee/index.php?id=12485 

Kriisiabi laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele

12. maist avanes meede, mille eesmärk on toetada COVID-19 puhangu tõttu laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiive nende juhendamisega vahetult seotud isikut või isikuid (näiteks dirigent, rahvatantsujuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, rahvamuusikakollektiivide juht) tööjõukulude katmisel või hüvitamisel. 

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 12.-19. mai 2020.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja juhendajate tööhõive.

Taotlusvooru aluseks on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetme määrus laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele.

Toetust võivad taotleda
Juriidilise isikuna tegutsev kollektiiv või muu juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus, kui kollektiiv tegutseb juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksuse või tema asutuse juures.

Antud toetus on kollektiivi põhine, seega tuleb esitada iga kollektiivi kohta eraldi taotlus.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele

  • ta sai 2019. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kaudu menetletavat laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade programmist tegevustoetust;
  • ta tulu on perioodil 1. märtsist 2020. aastal kuni 31. maini 2020. aastal vähenenud või ta on juhendaja töötasu või tasu vähendanud või kaotanud;
  • tal oli kehtiv leping juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist;
  • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  • tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 12. märtsi 2020. a või on need ajatatud;
  • tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.

Taotlemine
Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Toetuste menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Loe täpsemaid tingimusi Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt.

 

Vali oma lemmik Kuo tu tetsu

 Hea tantsusõber. 

Sel aastal kutsusime kõiki üles 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval, tantsima Saaremaalt pärit pärimustantsu Kuo tu tetsu. Meieni jõudis väga palju toredaid ja huvitavate lahendustega tantse, mis kõik pidasid silmas eriolukorra meetmed.

Nüüd on teil võimalik anda oma hääl rahva lemmiku tiitli saajale! NB! valida võid mitu tantsu.

Hääletus kestab 25. maini.

Hääletamiseks kliki allpool lingile "Loe veel".

 

Loe veel

Uurimistöö XX tantsupeo “Minu arm” protsessis osalenute kogemuste ja arvamuste analüüs

Käesoleva aasta kevadel valmis Tallinna Ülikooli tudengite David Truusa ja Kristina Sorguse uurimistöö "XX tantsupeo “Minu arm” protsessis osalenute kogemuste ja arvamuste analüüs". Uuringut tutvustati ka 7. detsembril 2019 toimunud ERRSi üldkogul.

Uuringuga on võimalik tutvuda siin.

 

Omaloomingu korjetalgud 2020

XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEO OMALOOMINGU KORJETALGUD

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kutsuvad kõiki autoreid osalema omaloomingu korjetalgutel, et üheskoos leida 2022. aastal toimuva XIII noorte laulupeo kavasse uut repertuaari ning otsida muusikalist inspiratsiooni koreograafidele XIII tantsupeo kavasse tantsude loomiseks.

Omaloomingu korjetalgute kaudu on soov sillutada teed laekast lavale nii tuntud kui ka veel tundmatute autorite teostele, mis laulu- ja tantsupeole omaselt annaksid edasi neid ideaale ja väärtusi, mis meid ja meie kaasaega ilmestavad ja seovad.

TANTSUPEO LÄHTEIDEEST

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman lähtub oma töös mõttest, et kõik see, mida me rajame enda seest meid ümbritsevasse, on justkui SILD, mis aitab leida meile omaseid väärtusi.

Tantsupidu hakkab jutustama ajas võrsuva tegelase lugu, kes loob, leiab ja ehitab sillakaari enda seest teda ümbritsevatesse väärtustesse. Nii asub noor kasvatama ise oma sisemist sildade vikerkaart, leides ja hoides just seda, mis meile omane on.

KEDA OOTAME TALGUTELE OSALEMA?

Omaloomingu korjetalgutele on oodatud osalema
– heliloojad ja laulude kirjutajad
– luuletajad ja laulusõnade kirjutajad
– tantsuloojad

Talgulistelt ootame:
– kooriteoseid ja laule
– luuletusi ja laulude tekste
– pillilugusid
– rahvatantse

Iga autor võib omaloomingu korjetalgutele saata kuni kaks originaalteost igasse kategooriasse, mida ei ole siiani esitatud laulu- ja tantsupeol.

MIDA OOTAME LUULETUSTELT JA LAULUTEKSTIDELT?

Ootame korjetalgutel osalema luuletajaid ja laulutekstide kirjutajaid, et nende sõnast saaksid inspiratsiooni laulu- ja tantsuloojad, lavastajad ja vahelõikude lavastajad.

Talgutele on oodatud luuletus ja laulutekst, mis

-on kirjutatud eesti kirja- või murdekeeles,
-oma pikkuselt mahub ühele leheküljele,
-on kirjutatud arvutis, trükitud või loetava käekirjaga.

MILLISEID PILLILUGUSID OOTAME?

Talgutele ootame pillilugusid, millest võiks sündida tantsupeole loodavate tantsude saatemuusika. Otsime uusi lugusid ja seadeid, mida varem pole tantsupeol esitatud.

Ootame pillilugusid,

mis on originaalteosed või seaded pärimusmuusikale;
mis on loodud soolopillile või ansamblile;
mille pikkus on kuni 3 minutit;
mis on salvestatud helifailina ja/või noodistatud.

MILLISEID RAHVATANTSE OOTAME?

Talgutele ootame tantsuloojatelt tantse erinevas vanuses lastele ja noortele.
XIII noorte tantsupeo eel käimasolevatele korjetalgutele lisaks tuleb sügisel 2020 tavapärane uute tantsude konkurss. Seega siia talgutele ootame just neid tantse, mis on varem loodud ja pole varem tantsupidude kavas olnud.

Oodatud on tantsud pikkusega kuni 3 minutit, mis sobivad järgmistele tantsupeo rühmaliikidele:

1.-2 klass
2.-3 klass
3.-4 klass
5.-6 klass
7.-9 klass
C-noorterühmad
Neiud

KUIDAS OSALEDA?

Omaloomingu korjetalgutele palume saata oma teosed hiljemalt 20. maiks 2020 elektrooniliselt siit. Vastuvõetavad failide tüübid: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, odt, rtf, txt, wav, mp3, mp4, mpg, avi, wml, mov, flv
Kuna esitatavaid teoseid käsitletakse anonüümselt, palume oma nime teosele mitte märkida. Samas tuleb teoste talgutele saatmisel täita kõik kohustuslikud autorit ja teost puudutavad infoväljad, mis on vajalikud valituks osutunud teoste autoritega kontakti loomiseks.
Talgutele saadetud võimalikke käsikirjalisi materjale ei tagastata
Talgutel osalev autor kinnitab, et on loonud teose isiklikult.

KUIDAS JÕUAB TEOS XIII NOORTE LAULU- JA TANTSUPEOLE?

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse saadetud teoste hulgast teevad valikud laulupeo peadirigent ja helilooja Pärt Uusberg, heliloojad Tauno Aints, Tõnu Kõrvits, luuletaja Doris Kareva ja laulupeo kunstilise toimkonna liikmed Maret Alango (mudilaskooride liigijuht), Ave Sopp (lastekooride liigijuht), Kuldar Schüts (poistekooride liigijuht), Kuno Kerge (meeskooride liigijuht), Aarne Saluveer (neidudekooride liigijuht), Valter Soosalu (segakooride liigijuht); tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ja muusikajuht Arno Tamm koos tantsupeo lavastusmeeskonnaga.
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA sõlmib autorilepingud nendega, kelle teoseid kasutatakse XIII noorte laulu- ja tantsupeo raames.
XIII noorte laulu- ja tantsupeo kavasse valitud teoseid ei ole lubatud ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta anda kasutamiseks ja kirjastamiseks kolmandatele isikutele enne XIII laulu- tantsupeo õppematerjalide ja teataja ilmumist.

LOE LISA SIIT.

 

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide 2019/20 toetusprogrammi kasutusperiood on pikenenud

Väljakuulutatud eriolukorras on laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevus pandeemia tõttu peatunud, mistõttu otsustati toetusprogrammi kasutusaega pikendada 1. novembrini 2020 ning aruandluse tähtaega 15. novembrini 2020.


Kollektiividel mingeid täiendavaid taotlusi täita pole vaja ning programmi tingimused kehtivad pikendatud kasutusajal harjumuspärasel kujul. Lisainfot laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi kohta on võimalik küsida Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsist (http://errs.ee/index.php?id=63389) ja Eesti Kooriühingust (https://kooriyhing.ee/koolitused/ltp-tegevustoetus/).

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Programmitoimetaja Elsa Vapper
toetus@errs.ee

Eesti Kooriühing
Programmitoimetaja Aiki Koolmeister
aiki.koolmeister@kooriyhing.ee

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Toimetaja Vaike Rajaste
vaike.rajaste@laulupidu.ee

Üleskutse

Hea rahvatantsija ja rahvamuusik!

Ajal, mil Eesti Vabariigis on välja kuulutatud eriolukord, kutsume teid üles mitte unustama oma häid ja pofessionaalseid juhendajaid. Palun hoolitse oma kollektiivi ja juhendaja eest, makstes liikmemaksu ka pandeemia ajal.

Praegusel ajal, kus on raske läbi viia kontakttunde, soovitame võimalusel läbi viia e-õpet. Nii ei unune õpitud tantsud ega muusikapalad.

Ootame väga, et jagaksite oma e-õppe kogemusi, videoid, materjali meiega Facebookis.

Kasuta:
#errs #erahvatants #erahvamuusika #püsimekodus

Uute tantsude konkurss 2020

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
kuulutab välja

UUTE TANTSUDE KONKURSI 2020
Tähistamaks Kai Leete110. ja Helju Mikkeli 95.sünniaastapäeva


Konkursi eesmärk on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari
erinevatele rühmaliikidele.

Tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.
Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud.
Saatemuusikana kasutada eesti rahvamuusikat, selle töötlusi või eesti rahvamuusikast inspireeritud autori loomingut.

Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla varem trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud.
Varasematel konkurssidel äramärkimata jäänud tantsud võivad osaleda.

Konkurss koosneb kahest voorust:
Videovoor – žürii valib tantsud lõppkontserdile
Lõppvoor – avalik kontsert Paide Muusika- ja Teatrimajas

Konkursil osalemiseks palume saata .avi formaadis tantsuvideo:
e-kirjaga viite allalaadimiseks veebis olevale failile koos märgusõnaga aadressile tants@errs.ee
VÕI
postiga / käsipostiga DVD-l või mälupulgal

Lisada muusika autori (te) kirjalik luba muusika kasutamiseks ja muusika fail.

NB! Lisaks saata märgusõnaga tähistatud ümbrik järgneva informatsiooniga: tantsu sisukirjeldus (maksimaalselt 5 lauset), pealkiri, mitmele tantsijale ja millisele rühmaliigile on tants loodud, viide kasutatud muusikale, tantsu esitava kollektiivi nimi, kontaktisiku e-post ning telefon.

NB! Juurde lisada sama märgusõnaga kinnine ümbrik autori andmetega
(ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress)
hiljemalt 20. oktoobriks 2020 aadressil

“UUTE TANTSUDE KONKURSS”
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
J. Vilmsi 55, 10147 Tallinn


Tantse hindab korraldajate moodustatud vähemalt viieliikmeline žürii.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada. Võitjad saavad auhinnad kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist.
Lõppvooru valitud tantsude nimekiri avaldataks ERRSi kodulehel 9. novembril.
Konkursi lõppvoor toimub 21.novembril 2020. a Paide Muusika- ja Teatrimajas

Konkurss toimub Eesti Kultuurkapitali toel.

Lisainfo: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Ülle Feršel tants@errs.ee 53456886; Erika Põlendik erika@errs.ee 5202751
www.errs.ee
 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid on valitud

XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid on valitud

XIII noorte laulupeo peadirigent on Pärt Uusberg ja tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman. Nii otsustasid äsja lõppenud avalikule konkursile laekunud töid vaaginud komisjonid. Vaatamata välja kuulutatud eriolukorrale saavad XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused siiski jätkuda, kuna lähikuudel pühenduvad üldjuhid koos autorite ja kunstiliste toimkondadega noortepeo kava koostamisele ja repertuaari loomisele. XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 2022. aastal.


Agne Kurrikoff-Herman                            Pärt Uusberg
                                  (fotod: Riina Varol)

XIII noorte laulu- ja tantsupeo lähteideede ja üldjuhtide konkurss oli esitatud tööde arvult läbi aegade kõige tihedam. Kokku laekus konkursile 20 tööd, mida kaks laiapõhjalist komisjoni mitmes voorus põhjalikult kaalusid ja hindasid. Laulupeo ekspertkomisjoni esimehe Heli Jürgensoni sõnul sai Pärt Uusbergi puhul otsustavaks noore helilooja ja dirigendi sügavalt läbitunnetatud ning veenev nägemus laulupeost kui maailmavaatelisest tasakaalupunktist noortele, kes meie kommete ja traditsioonide jätkajatena peavad hakkama saama nii eelkäijate ootuste kui ka üleilmastumisest tekkivate universaalsete probleemidega.
Tantsupeo ekspertkomisjoni esimehe, Margus Toomla sõnul pälvis Agne Kurrikoff-Herman komisjoni üksmeelse usalduse tänu oma silmnähtavalt optimistlikule hoiakule kanda peo lavastaja vastutust. “Agne pakutud ideed puudutavad hinge ning loovad põnevaid lahendusi lavastuse kujunemisel,” selgitab Toomla ning lisab: “Agne on oma ettevõtmistes üdini positiivne ja just noortepeol on ta kahtlemata särava isiksusena eeskujuks paljudele väikestele tantsijatele, keda tema naer ja rõõm kindlasti innustavad ja inspireerivad.”

Nii Jürgenson kui ka Toomla kinnitavad, et otsuse langetamine oli mõlemale komisjonile keeruline, kuna konkursile esitatud tööd olid väga erinevad ja samas väga sisukad. Suurt rõõmu valmistasid osalejate säravad ideed ning töödest peegelduv soov seda ligi kuuekümne aasta pikkust traditsiooni väärikalt jätkata ning noortepeole omaselt julgelt edasi arendada.

Pärt Uusberg on 1986. aastal sündinud helilooja ja dirigent, kelle helilooming on laialt tuntust kogunud nii Eestis kui ka välismaal. Mitmed tema teosed on kõlanud varasemate laulupidude repertuaaris, millest eriti armastatuks sai 2019. aastal juubelipeol Uusbergi enda dirigeerimisel kõlanud laulupeokantaat “Igaviku tuules”. Märkimisväärsed on Pärt Uusbergi muusikalised saavutused dirigendina kammerkooriga ”Head ööd vend”, mida ta juhatab alates 2008. aastast. 2019. aasta oktoobris võitis Pärt Uusberg VII Eesti noorte koorijuhtide konkursi.

Agne Kurrikoff-Herman on alates Viljandi Kultuurikolledži lõpetamisest 1997. aastal teinud huvijuhi ja tantsuõpetajana pidevalt tööd laste ja noortega. 20 aastat on ta tegutsenud tantsuansambli Sõprus laste- ja naisrühmade juhendajana. Alates 2000. aastast on ta tansuõpetaja Viimsi Keskkoolis ning 2006. aastast tantsuõpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis. Agne Kurrikoff-Herman on olnud erinevate laste- ja naisrühmade liigijuhina tantsupidude kunstiliste toimkondade liige viimased kümme aastat. Andeka tantsuloojana on mitmed tema loodud tantsud jõudnud ka Kalevi staadioni tantsumurule.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 1.–3. juulil 2022. aastal Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

Lisainfo:

Sten Weidebaum
sten@laulupidu.ee
tel: (+372) 5 236 239
#püsimekodus #pusimekodus #stayhome

 

Uute tantsude konkurss “Tuulte toodud tantsud”

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas 25.02.2020 välja uute tantsude konkursi.
Konkursi eesmärgiks on saada uut, eesti rahvatantsust lähtuvat repertuaari kogu tantsuperele.
Samas ootame tantse 2021. aasta Saaremaa tantsupeoks, kus rahvatantsijad moodustavad murul mustreid samamoodi, nagu tolmuterad koonduvad tuule käes. Iga rühmaliik jutustab tantsupeol oma tuulelugu:
● lasteaialapsed keerutavad peol vanavanemate mälestused nagu tolmu üles, käivad sellega lustakalt ringi, kukerpallitavad, müravad;
● 1.-4. ja 5.-9. klassi rühmad on uudishimulikud, katsetavad, mängivad muretult, ehitavad ise tolmulosse;
● C-rühmad tahavad juba ise luua, muuta ja täiustada, otsida ja leida iseend, rännata, armuda, mässata nagu tormituul, kahelda;
● täiskasvanute segarühmasid iseloomustab pidev kiirustamine, enese tõestamise vajadus ja töö, samas koduloomine, pere, õnn, soov tuulutada tube, kuid külma tuult tuppa mitte lasta;
● naisrühmad hoiavad kodu, perekonda, nad on nagu pehme õrn tuuleke, mis suveõhtul põske paitab;
● väärikate rühmad vaatavad elule-olnule tagasi, on aeg rahuloluks, õnneks, mäletamiseks, järgnevatele põlvedele oma väärtuste edasiandmiseks, nemad juba teavad, mis lood tuultel rääkida on.


Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud, tantse võivad konkursile esitada kõik huvilised.
Konkursile esitatud tantsud ei tohi olla auhinnatud varasematel konkurssidel, trükis avaldatud ega ühelgi viisil honoreeritud.

Konkurss koosneb kahest voorust:
videovoor – žürii valib tantsud lõppkontserdile;
lõppvoor – avalik kontsert 30. mail Kuressaare Kultuurikeskuses.

Konkursil osalemiseks palume täita ankeet
koos lingiga videofailile 13. maiks 2020.

Tantse hindab korraldajate poolt moodustatud vähemalt 5-liikmeline žürii. Tantsude autorid on hindamisel teadmata.
Žüriil on õigus määrata eriauhindu, vastavatasemeliste tööde puudumisel jätta auhinnad välja andmata või need ümber jagada.

Võitjad saavad auhinnad kätte pärast korrektse tantsukirjelduse esitamist.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

05.-06. september 2020

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke tantsuetendus TIINA ja MARI

15. november 2020

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu MTP4

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022