XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistusperiood pikeneb

 

XIII noorte laulu- ja tantsupeo õppeprotsess pikeneb aasta võrra, et üheskoos paremini valmistuda turvaliseks laulu- ja tantsupeoks. Lisa-aasta vähendab võimalikest piirangutest tingitud tõrgete mõju laulu- ja tantsupeo ettevalmistustele ning loob osalejatele paremad tingimused repertuaari omandamiseks. Registreerimine 2023. aasta noortepeole algab septembris.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on viimased poolteist hooaega olnud tervele kultuurivaldkonnale ning ka laulu- ja tantsupeo liikumisele väga keerulised, kuna ära on jäänud nii proovid kui ka kontserdid ja etendused.

„Laulu- ja tantsupeoks valmistumine eeldab üldjuhul kõike seda, mis viimasel aastal suuresti võimatuks on osutunud – kooride, orkestrite ja tantsurühmade koosharjutamist, suurtes maakondlikes eelproovides osalemist ning tihedat tööd peonädalal,“ ütles Toomla ja selgitas: “Pikem ettevalmistusperiood leevendab oluliselt erinevate võimalike piirangute mõju laulu- ja tantsupeoks valmistuvate kollektiividele, sest aega repertuaari omandamiseks on rohkem.“

Margus Toomla sõnul on järgneva aasta põhiliseks eesmärgiks ühiselt laulu- ja tantsupeo liikumine pandeemia tardumusest välja tuua. „Kollektiividel seisab ees suur töö kõigiks siiani ära jäänud kontsertideks, etendusteks ja maakondlikeks laulupidudeks valmistumisega ning oma kunstilise taseme taastamisega, mis tähendab et tulemas on väga tihe ja töökas hooaeg.“

Käesoleva aasta alguses kollektiivijuhtide seas läbi viidud küsitlus näitas Toomla sõnul, et kollektiivijuhid on optimistlikud ning ootavad sügishooaega, et oma kollektiividega taas tööle asuda. „Uuringust selgus, et proovide tegemise on viimasel hooajal ära jätnud vähesed kollektiivid. Iga viies kollektiiv on teinud proove ka veebi teel, mis on aidanud hoida kollektiivi ühtsustunnet," tõi Toomla näite.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo repertuaar jõuab osalejateni juba sel sügis-talvel ning kunstilistel toimkondadel on kavas lisada õppeprotsessi täiendusi, kergendamaks kollektiivide ja nende juhtide tööd repertuaariga.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini 2023 Tallinna Lauluväljakul ja Kalevi Keskstaadionil. Registreerimine noortepeole algab septembris 2021. Laulupeo kunstiline juht on dirigent Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.

 

Lisainfo:

 

Sten Weidebaum

sten at laulupidu dot ee

tel: (+372) 5 236 239

LTP tegevustoetuse kasutusperiood pikeneb

 Oluline info LTP liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi hooaja 2019/20 ning 2020/21 taotlusvoorus osalejale

Kasutusperiood pikeneb

COVID-19 viirusest tingitud pandeemia on juba teist hooaega mõjutamas laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust, mistõttu, on toetusprogrammi toimkond otsustanud pikendada 2019/20 ning 2020/21 hooaja kollektiivide tegevustoetuste programmist eraldatud toetuse kasutamata osa summa kasutamise tähtaega kuni 30. novembrini 2021. Aruanded kahe eelmise hooaja toetusprogrammi kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2021.

Kui kollektiiv on juba tasunud toetusmeetmest mõne sündmuse osavõtumaksu, kuid

 • sündmuse edasilükkamise tõttu ei saa kollektiiv sellel enam osaleda,
 • või kui sündmus ei toimu ning kollektiiv saab osavõtumaksu tagasi,

võib toetust kasutada hooajal 2020/21 kehtivate abikõlbulike kulude järgi. Sellisel juhul tuleb pärast toetussummade kasutamist esitada uus aruanne. 

Juhul kui te ei soovi 2019/20 või 2020/21 hooaja toetuse kasutamise aega pikendada ning soovite kasutamata jäänud toetusest (ka osalise kasutamise korral) loobuda, või kui teie kollektiiv on oma tegevuse lõpetanud, tuleb toetus või toetuse mittekasutatud osa tagasi kanda hiljemalt 30. novembriks 2021 ERRS-i arveldusarvele:

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

SEB  a/a EE331010052030778007

 

Täiendavad abikõlbulikud kulud

Pandeemia mõjude leevendamiseks otsustati abikõlbulike kulude hulka lisada erandina ka järgmised artiklid:

 • kollektiivi proovide ja kontsertide jaoks vajalikud video-ja helitehnilised vahendid ja lahendused;
 • ruumi rent kollektiivide proovilaagriteks väljaspool oma tavaproovi toimumispaika.

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

kuulutab välja

tantsuspetsialisti kutse tase 5, 6, 7 ja 8 spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule taotlemise.


Dokumendid:

 • avaldus (leiad siit);
 • isikut, haridust ja (täiendus)koolitust tõendavate dokumentide koopiad;
 • portfoolio (doc, docx või odt fail, mis sisaldab videolinke) (leiad siit);
 • maksekorraldus (kutseeksami tasu 93 eurot (vajadusel küsi arvet),
       Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts konto EE331010052030778007)

 

esitada 16.04.2021
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
errs at errs dot ee
eksam – mai alguses 2021 

 

Portfoolio täitmise infotund toimub zoomis 26.03 kell 16:00, osalemiseks registreeru siin

 Infotundi saab järelvaadata siit.

INFO

www.errs.ee, Kutse taotlemine
errs at errs dot eeerika at errs dot ee
Erika Põlendik 5202751, Angela Arraste 5204413
www.kutsekoda.ee

Kutse andja tantsuspetsialisti kutsetes spetsialiseerumisega eesti rahvatantsule
EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS

Kontor suunatud kaugtööle

Tulenevalt olukorrast riigis oleme suunatud kaugtööle. Meiega saab ühendust e-kirjade ja telefoni teel

Mari-Liis Öpik
Gsm: +372  517 4054
E-post: Mari-Liis(at)errs.ee
 

Ülle Feršel
Gsm: +372  5345 6886 
E-post: tants(at)errs.ee

Kadri Karin
Gsm: +372 5695 8630
E-post: toetus(at)errs.ee


Erika Põlendik
Gsm: +372 520 2751
E-post: erika(at)errs.ee
 

Kalev Järvela 
Gsm: +372 518 2347
E-post: kalevjarvela(at)gmail.com

Väljavõte kriis.ee lehelt

Paljudele on segaseks jäänud, mis tingimustel hetkel tantsutreeninguid läbi viia võib. Teeme väljavõtte kriis.ee lehelt tantsijate kohta käivast infost, mis ehk kergendab selle mõistmist.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud kõik eelnimetatud tegevused.

Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Pikemalt saab piirangutest lugeda kriis.ee lehelt

Lisaks veel Kultuuriminsiteeriumi lehelt:

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele
 Välitingimustes on lubatud treening maksimaalselt kahe inimese vahel.
a) sportlane ja treener;
b) sportlane ja sportlane.
Välitingimustes ei ole lubatud kokku kutsuda inimesi samale territooriumile, et läbi viia paaride kaupa grupitreeningut, st paarid peavad treenima iseseisvalt ilma juhendajata või üks inimene koos juhendajaga. Ühel territooriumil, nt jalgpallistaadionil, kergejõustikustaadionil, välijõusaalis jne on lubatud treenima rohkem kui kaks inimest, kuid inimesed või paarid peavad treeningut läbi viima sõltumata teistest treenijatest ning hoidma teiste inimestega kahemeetrist vahemaad. Juhendaja võib koostada treenitavatele treeningkava ning suunata nad iseseisvalt näiteks jalgpalliväljakule või kergejõustikustaadionile treenima, kuid selgitama eelnevalt treenijatele, millised on piirangud treenimise ajal. Spordiobjekti haldaja peab tagama, et objektil viibijad peavad kinni kehtestatud reeglitest. 

Pikemalt saab lugeda siit.

Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärk

Palju õnne, Aet Maatee ja Linda Pihu!!! 

Foto: Riina Varol

Foto: Aldo Luud

Meil on suur rõõm ja uhke tunne, et taas kord on tunnustatud MEIE INIMESI

Aet Maatee - Valgetähe teenetemärk III klass

Linda Pihu - Valgetähe teenetemärk V klass

Hurraa!!!

Anna Raudkatsi fondi rahvatantsu stipendiumi laureaat on Kalev Järvela

Anna Raudkatsi nimelise rahvatantsu stipendiumi laureaat selgus “Tuljaku” autori 135. sünniaastapäeval 

Anna Raudkatsi Fondi halduskogu otsusega pälvib 2021. aasta Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi tantsupedagoog ja -looja, tantsupidude üldjuht ja rahvatantsuliikumise edendaja Kalev Järvela. Otsus tehti teatavaks täna, 23. veebruaril, mil möödub 135 aastat Anna Raudkatsi sünnist.

Anna Raudkatsi Fondi halduskogu leidis, et Kalev Järvela on teinud hindamatut pedagoogilist ja loomingulist tööd rahvatantsu hoidmisel, tantsupidude eestvedamisel ning valdkonna edendamisel. Järvela on edasi viinud Anna Raudkatsi kõige olulisemaid algatusi, mis hõlmavad nii rahvatantsude kogumist ja oskuslikku õpetamist kui ka eesti rahvatantsust lähtuvat originaalloomingut. Seetõttu otsustas halduskogu, et Kalev Järvela kauaaegne tulemuslik tegevus Eesti rahvatantsuelus väärib Anna Raudkatsi 135. sünniaastapäeval igati tunnustamist fondi 2021. aasta stipendiumiga.

Halduskogu liikme, Sille Kapperi sõnul on Kalev Järvela on oma elu jäägitult rahvatantsule pühendanud. Ta on 40 aastat tantsuõpetajana tegutsenud ning lisaks mitmete tantsukollektiivide edukale juhendamisele on ta õpetanud ja inspireerinud ka mitme järgmise põlvkonna nooremaid koreograafe ning tantsupedagooge,“ tõi Kapper esile.

Kalev Järvela (s 1960) oli aastatel 1985-2014 rahvakunstiansambli Leigarid kunstiline juht ja on praegu Leigarite rahvakunstiseltsi auliige. 2009. aastast alates on Järvela ka rahvatantsurühma Koidupuna kunstiline juht ning samuti juhendab ta Brüsselis töötavate eestlaste rühma Euroviisud.

XVII üldtantsupeol "Las jääda ükski mets" (2004) oli Kalev Järvela idee autor ja pealavastaja, Alates 1987. aastast on ta osalenud noorte- ja üldtantsupidude lavastusgrupis kokku seitsmel korral. Tema loodud tants oli viimati kavas 2019. aasta tantsupeol. Kokku on tema tantse esitatud kuuel tantsupeol.

Alates 2002. aastast on Kalev Järvela Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse esimees.

Anna Raudkatsi stipendium on aastast 1994 välja antav preemia silmapaistva rahvatantsualase tegevuse eest. Auhinda annab välja Eesti Rahvuskultuurifondi Anna Raudkatsi Fond tantsulooja 5- või 0-ga lõppeval sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886) ja samuti igal üldtantsupeol. 

Varasemad stipendiaadid: Alfred Raadik (1994), 1996 Linda Raus (1996), Heino Aassalu (1999), Helju Müürsepp (2001), Ilma Adamson (2004), Eike Rõõmus (2006), Lille-Astra Arraste ja Henn Tiivel (2009), Helju Mikkel (2011), Ülo Luht (2014), Maie Orav (2016), Ene Jakobson (2019).

Rahvusvaheline tantsupäev 2021

Käesoleva aastal tantsime rahvusvahelisel tantsupäeval lausa kahte tantsu:

 • Viljandimaalt, Karksist pärit Tokitants (Kristjan Toropi kogumikust Viron Vakka lk 149-150 või Rudolf Põldmäe ja Herbert Tampere kogumikust Valimik Eesti rahvatantse lk 158-159) 
 • Saaremaalt, Mustjalast pärit Ristpulkade tantsu (Rudolf Põldmäe ja Herbert Tampere kogumikust Valimik Eesti rahvatantse lk 156-158).

 

Koolinoorte rahvatantsufestival JÄÄB ÄRA!

 Tulenevalt olukorrast ja piirangutest riigis jääb koolinoorte rahvatantsufestival ära!

Rahvatants paneb silmad särama!

 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts,

Pelgulinna Gümnaasium ja Pelgulinna Haridusselts korraldavad

VILJANDIS

koostöös Paalalinna Kooli ja tantsurühmaga RU-LE-ME

XIII vabariikliku koolinoorte rahvatantsufestivali!

AEG

15.05.2021

KOHT

VILJANDI

OSAVÕTJAD

koolinoorte rahvatantsurühmad (vanus piiramata)!

REPERTUAAR

üks vabalt valitud oma kodukoha rahvatants või Eesti autoritants

üks oma kodukoha rahvamuusikale loodud omaloominguline tants 

AJAKAVA

Huvitavat ning harivat tantsulist ja muud tegevust pakuvad

Viljandi Paalalinna Kool, naiskodukaitse, Viljandi Päästeamet,

Viljandi Huvikool, Pärimusmuusika ait,

Viljandi tantsuõpetajad

OSALEMISTASU 

25 EURi osaleja

Tasuda 12.04.2021 Pelgulinna Haridusseltsi kontole EE194204278601884712 COOP PANK

Soovi korral väljastab haridusselts osalemisarveid (tiina dot tiit at pelgulinna dot edu dot ee )

 

Lisaks kantakse 1 EUR annetusena iga osaleja poolt

Rahvuskultuuri Fondi all olevasse Niina ja Alfred Raadiku nimelisse allfondi

Arveid annetuste kohta ei väljastata 

REGISTREERIMINE 

Kuni 15.03.2021  ERRSi errs at errs dot ee

OSALEJATE ARV ON PIIRATUD

telefon 5202751 (Erika Põlendik) või 5146993 (Tiina Tiit)

Registreerimis vormi leiad siit 

Festival toimub Eesti Kultuurikapitali, Kultuuriministeeriumi ja Viljandi linna toel