Eesti rahvatantsurühmade atesteerimise juhend

Kinnitatud
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
juhatuse koosolekul 09.05.2008

1. Atesteerimise eesmärgiks on:
1.1 väärtustada rahvatantsurühmade ja nende juhendajate sisulist tegevust eesti rahvatantsu traditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel;
1.2 anda teavet omavalitsustele nende territooriumil tegutsevate tantsurühmade tegevuse ja kunstilise taseme kohta.

2. Atesteerimist viib läbi Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) koostöös Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning maakondade/linnade tantsupeo kuraatoritega.

3. Atesteerimist võivad taotleda kõik eesti rahvatantsu ja eesti rahvatantsul põhinevat autoritantsu viljelevad tantsurühmad. Rühma liigiline, isikuline ja vanuseline koosseis ei ole piiratud.

4. Tantsurühmi hindab ning kategooriaid määrab ERRS juhatuse poolt määratud atesteerimiskomisjon, mis on vähemalt kolmeliikmeline ja kuhu kuulub liigi üldjuht, liigi assistent või peo teise liigi üldjuht ja mentor.

5. Atesteerimine toimub tantsupeo repertuaari esituse põhjal tantsupeo eelvoorude raames igal üldtantsupeo või noortepeo aastal peole registreerunud koosseisuga. Üldtantsupeo eel atesteeritakse täiskasvanute rühmad, noortepeo eel laste- ja noorterühmad. Tantsupidude vahelisel perioodil  on võimalik kategooriat taotleda vastava avalduse esitamisel ERRS juhatusele, kes määrab atesteerimiskomisjoni ja kellega lepitakse kokku atesteerimise aeg ja tingimused.

6. Atesteerimise põhikriteeriumiks on korrektselt õpitud repertuaari täpne ja emotsionaalne esitus.

7. Atesteerimine toimub üheksas liigis:
- mudilaste tantsurühmad (1.- 4. klass)
- laste tantsurühmad (5.- 9. klass)
- Ne – neidude rühmad
- C – segarühmad (noorte rühmad)
- B – segarühmad (täiskasvanute rühmad)
- D – segarühmad (tantsuveteranide rühmad))
- Na – naisrühmad
- A – segarühmad (eliitrühmad)

8. Atesteerimisel hinnatakse:
-  tantsurühma kunstilist ja tantsutehnilist taset, emotsionaalsust, repertuaari täpsust ja lavakultuuri
-  rahvarõivaste korrektsust ja kandmise oskust.

9. Atesteerimise tulemuse põhjal omistatakse rühmale koos juhendaja(te)ga kõrgem, esimene, teine või kolmas kategooria. Atesteerimiskomisjonil on õigus jätta tantsurühm ilma kategooriata.

10. Kategooria omistamisel lähtutakse komisjoni poolt antud punktidest:
- kõrgem kategooria  -  85-100 %
- I kategooria  -  75-84 %
- II kategooria  -  65-74 %
- III kategooria  -  50-64 %

11. Atesteerimiskomisjon vormistab protokollilise otsuse, mille alusel väljastatakse kategooria tunnistus. Vastavasisuline teade edastatakse ka kohalikule omavalitsusele.

12. Omistatud kategooria kehtib tantsurühmale koos juhendaja(te)ga kuni järgmise atesteerimiseni kuid mitte rohkem kui viis aastat alates tunnistuse väljastamise kuupäevast.

13. Kategooria on soovituslikuks aluseks kohalikele omavalitsustele tegevustoetuste määramisel rühmadele ja töötasu maksmisel rühmajuhtidele.


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

3.-4. märts 2018, Tartu
4. märts 2018, Tallinn

Loe veel Võrumaa laste folklooripäev

09. märtsil 2018

XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

10.-11. märtsil 2018, Tallinn 

Loe veel Tartumaa tantsupidu VABA SADA

18. märtsil 2018, Tartus, A. Le Coq Sport Spordimaja

Loe veel Hopser 30, Kabujalakesed 40 Juubelikontsert "Püsümäldä üten paigan"

14. aprillil 2018, Võru Kannel

Tantsuansambel Tuisuline - kevadkontsert

15. aprillil 2018, Vaba Lava Teatrisaalis

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

20. aprillil 2018, kell 19:00, Salme Kultuurikeskuses.

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade XX festival

21. aprillil 2018, Viljandis

Loe veel TTÜ tantsuansambli Kuljus kevadkontsert

21. aprill 2018, Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses

Loe veel Tsooru Rahvamaja 90, naisrühm Koidukiir 20, vokaalansambel 10

28. aprillil 2018, Trooru Rahvamaja

Rahvusvaheline tantsupäev - tantsime Pärliinet

29. aprillil 2018

XII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

05.-06. mail 2018, Paides

Loe veel Võrumaa XII seenioritantsupäev

12. mail 2018, Kandle aed

Võrumaa tantsupidu "Henge Vägi"

19. mail 2018, Võru-Kubija vabaõhulava

Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed 50. juubel

 26. mail 2018

III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“

27. mail 2018, Põlva Intsikurmus

Loe veel XXXVII Tallinna Vanalinna Päevade rahvakultuuri programm

30. mai - 3. juuni 2018, Tallinn

Loe veel Tantsupidu "Jaaniks koju", Vastseliina rahvatants 80 ja segarühm Kullerid 70

23. juunil 2018, Vastseliina

I Seto Tandsopido „Kagoss kargasõ“

30. juunil 2018, Värskas

Loe veel XXIV Võru pärimustantsu festival Valsist polkani

05.-08. juulil 2018, Võrus

Loe veel August Teppo nimelisele Võru XXX lõõtspillimängijate võistlusele pühendatud konverents

06. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel A.Teppole pühendatud võistumängimine lõõtspillidel

07. juulil 2018, Võru Kannel

Loe veel Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts 30

15. juulil 2018, Haanja

Vabaõhuetendus "Saja-aastane öö"

18. augustil 2018, Pärnu Vallikääru aasal algusega kell 22.00.

Loe veel Urvaste kihelkonnapidu

25. augustil 2018, Uhtjärve

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

8.-9. september 2018, Tartu

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

15.-16. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo seminarid võimlemisrühmade juhendajatele

22. september 2018, Tartu
23. september 2018, Tallinn

XX tantsupeo häälestuskontsert-seminar

13. oktoober 2018, Tallinn, Salme Kultuurikeskus

XX tantsupeo joonisteseminarid

18. mai 2019

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juunil 2021