Eesti rahvatantsurühmade atesteerimise juhend

Kinnitatud
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
juhatuse koosolekul 09.05.2008

1. Atesteerimise eesmärgiks on:
1.1 väärtustada rahvatantsurühmade ja nende juhendajate sisulist tegevust eesti rahvatantsu traditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel;
1.2 anda teavet omavalitsustele nende territooriumil tegutsevate tantsurühmade tegevuse ja kunstilise taseme kohta.

2. Atesteerimist viib läbi Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS) koostöös Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning maakondade/linnade tantsupeo kuraatoritega.

3. Atesteerimist võivad taotleda kõik eesti rahvatantsu ja eesti rahvatantsul põhinevat autoritantsu viljelevad tantsurühmad. Rühma liigiline, isikuline ja vanuseline koosseis ei ole piiratud.

4. Tantsurühmi hindab ning kategooriaid määrab ERRS juhatuse poolt määratud atesteerimiskomisjon, mis on vähemalt kolmeliikmeline ja kuhu kuulub liigi üldjuht, liigi assistent või peo teise liigi üldjuht ja mentor.

5. Atesteerimine toimub tantsupeo repertuaari esituse põhjal tantsupeo eelvoorude raames igal üldtantsupeo või noortepeo aastal peole registreerunud koosseisuga. Üldtantsupeo eel atesteeritakse täiskasvanute rühmad, noortepeo eel laste- ja noorterühmad. Tantsupidude vahelisel perioodil  on võimalik kategooriat taotleda vastava avalduse esitamisel ERRS juhatusele, kes määrab atesteerimiskomisjoni ja kellega lepitakse kokku atesteerimise aeg ja tingimused.

6. Atesteerimise põhikriteeriumiks on korrektselt õpitud repertuaari täpne ja emotsionaalne esitus.

7. Atesteerimine toimub üheksas liigis:
- mudilaste tantsurühmad (1.- 4. klass)
- laste tantsurühmad (5.- 9. klass)
- Ne – neidude rühmad
- C – segarühmad (noorte rühmad)
- B – segarühmad (täiskasvanute rühmad)
- D – segarühmad (tantsuveteranide rühmad))
- Na – naisrühmad
- A – segarühmad (eliitrühmad)

8. Atesteerimisel hinnatakse:
-  tantsurühma kunstilist ja tantsutehnilist taset, emotsionaalsust, repertuaari täpsust ja lavakultuuri
-  rahvarõivaste korrektsust ja kandmise oskust.

9. Atesteerimise tulemuse põhjal omistatakse rühmale koos juhendaja(te)ga kõrgem, esimene, teine või kolmas kategooria. Atesteerimiskomisjonil on õigus jätta tantsurühm ilma kategooriata.

10. Kategooria omistamisel lähtutakse komisjoni poolt antud punktidest:
- kõrgem kategooria  -  85-100 %
- I kategooria  -  75-84 %
- II kategooria  -  65-74 %
- III kategooria  -  50-64 %

11. Atesteerimiskomisjon vormistab protokollilise otsuse, mille alusel väljastatakse kategooria tunnistus. Vastavasisuline teade edastatakse ka kohalikule omavalitsusele.

12. Omistatud kategooria kehtib tantsurühmale koos juhendaja(te)ga kuni järgmise atesteerimiseni kuid mitte rohkem kui viis aastat alates tunnistuse väljastamise kuupäevast.

13. Kategooria on soovituslikuks aluseks kohalikele omavalitsustele tegevustoetuste määramisel rühmadele ja töötasu maksmisel rühmajuhtidele.


Kuupaevaga   seotud sundmused:Olulisemad sundmused:

XII Taaderandi talisted

22.-25. novembril 2017, Tartus

Loe veel ERRS üldkogu, aastapäeva kontsert ja tunnustamine

09. detsembril 2017, Haapsalus

Tartu talvine tantsupäev

 16. detsembril 2017 kell 13.00, Tartu Raekoja platsil

Loe veel Võru talvetantsupäev

16. detsembril 2017, Võrus 

Loe veel IV üleriigiline Anna Raudkatsi tantsude võistuesitamine

16.-17. veebruaril 2018, Saaremaal

Loe veel XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

3.-4. märts 2018, Tallinn ja Tartu

Loe veel XX tantsupeo 1. repertuaariseminar

10.-11. märts 2018, Tallinn ja Tartu

XX tantsupeo esitluskontsert-seminar

21. aprill 2018, Paide Kultuurikeskus

Õpetajate rahvatantsurühmade XX festival

21. aprillil 2018, Viljandis

Loe veel Tallinna Tehnikakõrgkooli tantsuansambli Savijalakesed 50. juubel

 26. mail 2018

III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“

27. mail 2018, Põlva Intsikurmus

Loe veel Vabaõhuetendus "Saja-aastane öö"

18. augustil 2018, Pärnu Vallikääru aasal algusega kell 22.00.

Loe veel XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

8.-9. september 2018, Tallinn ja Tartu

XX tantsupeo 2. repertuaariseminar

15.-16. september 2018, Tallinnas ja Tartus

XX tantsupeo joonisteseminarid

18.-19. mai 2019

best meds choise online canadian sildenafil