Pärimuskultuuri spetsialisti kutse toetab tegija kutsumust


Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu kinnitati SA Kutsekoja poolt 8. juunil 2011 pärimuskultuuri spetsialisti kutse andjaks.

Kutse andjad loodavad, et kutse omandamine innustab tegijaid uurima pärimuskultuuri süvitsi, võimaldab sisse viia pärimuskultuuri alast õpet üldhariduskoolis ja täienduskoolituses ning arendada selle alast tegevust kogu haridus- ja kultuurielus. Usume, et kutse omamine on abiks neile paljudele tegijatele, kellele pärimuskultuur on kutsumuseks.

Pärimuskultuuri spetsialisti kutset võib taotleda pärimuskultuuri õpetaja, ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pillimeister, käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht.

Kutsekomisjoni kuuluvad Angela Arraste (Tallinna Ülikool), Sofia Joons (Eesti Pärimusmuusika Keskus Augusti Pulsti Õpistu), Mailiis Kaljula (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Ave Matsin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Merje Müürsepp (Kultuuriministeerium), Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Õie Sarv (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit - MTÜ Seto Käsitüü Kogo), Krista Sildoja ja Igor Tõnurist (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu), Ene-Mall Vernik –Tuubel (Haridus- ja Teadusministeerium), Viivi Voorand (Eesti Muusikaõpetajate Liit).

Teadmine ei küsi leiba, aga annab leiba (Rannu)


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Toropi-simman 2020

07. märts 2020

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

13. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

14. märts 2020, Tartu

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

27. märts 2020, Tallinn

Loe veel Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kontsert „Olemise mustrid“

29. märts 2020, Rakvere teater

Loe veel Õpetajate rahvatantsurühmade festival

18. aprill 2020, Haapsalu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Baltikum tantsib

25.-26. aprill, Paide ja Tartu

Loe veel Tantsuansambel Lee kevadkontsert

02. mai 2020, Tallinn

Loe veel Traditsioonilise tantsu festival Sabatants 2020

14.-16. mai 2020, Tallinn

Loe veel Võnnu Kaera-Jaan XXII

16. mai 2020 , Võnnu

Loe veel XIII vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival

16.-17. mai 2020, Viljandi

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline kevadkontsert "Ühte hoides"

17. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus kevadkontsert

23. mai 2020, Tallinn

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

07. juuni 2020, Tartu

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

11.-12. juuli 2020, Võrumaa

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022