Ilma Adamsoni Fond

Ilma Adamsoni fondi põhikiri lma Adamsoni fond on moodustatud Aivo Adamsoni ja Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond vahel 16. mail 2007. aastal sõlmitud lepingu alusel eesmärgiga väärtustada Aivo Adamsoni ema, Ilma Adamsoni, rahvatantsualast elutööd ja toetada lavarahvatantsu edendamist.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi, toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid; samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.

Aasta jooksul Ilma Adamsoni fondi põhikapitali investeerimisel saadud tulust eraldab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 30% Ilma Adamsoni fondi põhikapitali suurendamiseks ja 70% Ilma Adamsoni fondi stipendiumideks, toetusteks.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumite, toetuste määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 7- liikmeline halduskogu, mille koosseisu ja põhikirja kinnitab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu Ilma Adamson või tema poolt volitatud isiku ettepanekute alusel. Halduskogu liikmed valitakse Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühma, Tantsuansambli Sõprus, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse tegevusega seotud isikute seast.

Ilma Adamsoni fondi stipendiume, toetusi antakse välja kord aastas. Taotlusi Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele, toetustele võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetusele kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos lühikese ülevaatega loomingulisest tegevusest ja täita Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet rahalise toetuse taotlemiseks.

Kõik materjalid Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetustele kandideerimiseks tuleb esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse poolt aprillis 2007. aastal.

Ilma Adamsoni Fondi stipendiumid:

2007 Marina Kuznetsova
2010 Ene Jakobson


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Noorte segarühm Keerutajad 10 juubelikontsert

 9. juuli kell 18:00 Paide vallimäel

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

05.-06. september 2020

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

19.-20. september 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad 15 - kontsert-lavastus "Elumere ainetel"

25. september 2020, Tallinn

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupeo PereLugu seminarid

3.-4. oktoober 2020 Tartus H. Treffneri Gümnaasiumis ja Tallinnas Pelgulinna Gümnaasiumis

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda tantsude õppeseminarid

10. ja 11. oktoobril 2020 Tallinnas ja Tartus

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

17. oktoober Tartu, Turu tn Spordihoone

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus" seminar

18. oktoober 2020. Tallinn, Kalevi Spordihall

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda tantsude õppeseminarid

 31. oktoobril ja 1. novembril 2020 Tallinnas ja Tartus

Loe veel RKS Kirmase 35.juubelikontsert "Soovide puu"

14. november 2020, Pärnu

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel Kalev Järvela 60. sünnipäeva tähistamine kontsertlavastusega "Sina jõuad kaugemale"

12. detsember 2020, Tallinnas Salme kultuurikeskuses

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

15. mai 2021, Rakvere Teatris

Loe veel IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu 4 venda

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus"

4. juuli 2021 Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil

Loe veel Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu 70!

9. ja 10. juuli 2021

Loe veel Tantsuansambel Lee 40. juubelikontsert "Ainuke aeg"

 10. juuli 2021 Prangli saarel

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

10.-11. juuli 2021, Võrumaa

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022