Ilma Adamsoni Fond

Ilma Adamsoni fondi põhikiri lma Adamsoni fond on moodustatud Aivo Adamsoni ja Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond vahel 16. mail 2007. aastal sõlmitud lepingu alusel eesmärgiga väärtustada Aivo Adamsoni ema, Ilma Adamsoni, rahvatantsualast elutööd ja toetada lavarahvatantsu edendamist.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi, toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid; samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.

Aasta jooksul Ilma Adamsoni fondi põhikapitali investeerimisel saadud tulust eraldab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 30% Ilma Adamsoni fondi põhikapitali suurendamiseks ja 70% Ilma Adamsoni fondi stipendiumideks, toetusteks.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumite, toetuste määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 7- liikmeline halduskogu, mille koosseisu ja põhikirja kinnitab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu Ilma Adamson või tema poolt volitatud isiku ettepanekute alusel. Halduskogu liikmed valitakse Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eestimaa Tantsujuhtide Rahvatantsurühma, Tantsuansambli Sõprus, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse tegevusega seotud isikute seast.

Ilma Adamsoni fondi stipendiume, toetusi antakse välja kord aastas. Taotlusi Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele, toetustele võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetusele kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos lühikese ülevaatega loomingulisest tegevusest ja täita Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeet rahalise toetuse taotlemiseks.

Kõik materjalid Ilma Adamsoni fondi stipendiumile, toetustele kandideerimiseks tuleb esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse poolt aprillis 2007. aastal.

Ilma Adamsoni Fondi stipendiumid:

2007 Marina Kuznetsova
2010 Ene Jakobson


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021