Konkurss Tartu maakonna tantsupeo stsenaariumi kirjutamiseks

Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit kuulutab välja

IDEEKAVANDI KONKURSI TARTU MAAKONNA TANTSUPEO 2016 STSENAARIUMI KIRJUTAMISEKS

Tartumaa tantsupidu on üks meie oma rahvakultuuri pidu, osa meie oma Tartu maakonna identiteedist ja jutustab lugu meie pärimusest. Peo toimumise ajaks on planeeritud juuni 2016. a.

Konkursi töödelt oodatakse peo läbiva teema väljatoomist ja kontseptuaalset kirjeldust vähemalt ühel A4 leheküljel. Konkursil võib osaleda individuaalselt või meeskonnana. Kontseptsioonis võib olla välja toodud pealavastaja kandidaat koos assistentidega.Kontseptsioon peab silmas pidama järgmisi osalejaid:

• rahvatantsijaid koolikollektiividest täiskasvanuteni hõlmates kõiki rahvatantsurühmade liike (ca 1500 rahvatantsijat Tartu maakonnas).
• vastavalt lavastaja nägemusele laiendada tantsupeo osalejaskonda ka teiste rahvakultuurikollektiivide liikidega (koorid, rahvamuusikud, puhkpill jm).

Märgusõnaga varustatud võistlustööd palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „2016 tantsupidu“ hiljemalt 30. aprilliks 2015. a aadressil Tartu maavalitsus, Riia 15, TARTU, 51010 või saata digitaalselt allkirjastatuna trl.tegijad@gmail.com

Võitnud töö autoril on tahtmise korral võimalus oma stsenaariumi järgi lavastada pidu. Peo korraldajaks on Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit, kes korralduse jaoks moodustab toimkonna koos projektijuhiga.

Informatsioon: TRL i juhatuse liige Uve Saar uve.saar@htg.tartu.ee


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält.."

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

Loe veel ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel Jõhvi naisrühm Gevi 55. juubelikontsert "Aja mustrid ja värvid"

07. detsember 2019 kell 15.00, Jõhvi Kontserdimaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev „Egast nukast kerko man“

08. detsember 2019, Võru

Loe veel A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel II Seto Tantsopidu KAGOH KUL`ATASÕ`

27. juuni 2020, Värska

Loe veel Pärimustantsu festival Pärimuse Pundar

27.-28. juuni 2020

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021