Rahvamuusikapeo I eelproov

26. jaanuar 2019, Tallinn

Koondorkester, viiulid, akordionid, näppepillid, kandled.

Eelproovide info täpsustub ja võib muutuda.