A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Saaremaa Ühisgümnaasium ootab koolinoori 5.–12. klassini Saaremaale
Kuressaarde Mait Agu tantse tantsima.
A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival toimub 14.–15.02.2020
Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Sel aastal on kohustuslikuks tantsuks vabalt valitud tants Mait Agu, Anna
Raudkatsi talismani viimase hoidja loomingust. Teise tantsuna võtke kaasa
oma lemmik.
Tantsurühmad esinevad rühmaliigiti jaotatuna: põhikooli noorem aste, 5.–6.
klass, põhikooli vanem aste, 7.–9. klass ja gümnaasium ehk C-rühm.

Lisainfot küsi Eena Mark eena.mark@gmail.com või telefonil 5280581